Sumpfilter

Rimelig og god filterløsning!


Sumpfilter gir god biologisk balanse i hagedammen.SumpfilterSumpfilter er en dam eller beholder med filterstein, elvegrus, synkeleca eller pukkstein 15-30mm. Har du Ph under 6,5 vil vi råde deg til å tilsette filteret skjellsand, ca 10 liter pr 100 liter filtermasse. Vannet skal på best mulig måte passere igjennom filtermaterialet, f.eks ved at vannet pumpes inn i bunnen av filtersonen. Beplant rikelig med næringssugende sumpplanter, som f.eks. Iris, dunkjevle eller myrkongle.

Husk at sumpfilter må rengjøres etter langtids bruk, derfor kan det med fordel monteres avtappingskran/skyveventil i bunnen av filteret. Dette gjør rengjøringen enkel (Tapp ut og spyl med vannslangen (damvann). Lag hulrom før ventil, så dette ikke går tett. Når høsten kommer bør plantene beskjæres evt. lukes.

Når sumpfiltere gror til, blir filteret en fin grønn oase som pryder hagen, samtidig som den holder dammen rein.

Virkningen av filteret vil du se etter 2-3 uker, da har bakteriekulturen satt seg, og sumpplantene trekker til seg næring. Det vil ta ytterligere noen uker før filteret fungerer 100%. Alle sumpplanter lever av næring i vannet, så de vil bli ekstra frodige i ett sumpfilter. Husk det er planteveksten som suger nitrogenforbindelsene opp fra sumpen.

Ønsker du å bygge sumpfilter kan vi anbefale:
Filtersubstrat 16-32mm (Detaljer fra nettbutikken)

Planter som er godt egnet:
Iris pseudacorus
Typha latifolia
Calla palustris
Glyceria maxima variegata

Legg igjen en kommentar