Monthly Archives: mars 2009

Filterpumper

Mye vann, med lite strøm. Filterpumper er egner til for å pumpe «møkkete vann» fra dammen til filteret.Den egner seg også godt til å pumpe vann til en bekk eller foss. I motsettning til fontenepumper, så er de konstruert for å kunne pumpe vann med store partikler uten at de stopper eller tetter seg til. […]

Sumpfilter

Rimelig og god filterløsning! Sumpfilter gir god biologisk balanse i hagedammen.Sumpfilter er en dam eller beholder med filterstein, elvegrus, synkeleca eller pukkstein 15-30mm. Har du Ph under 6,5 vil vi råde deg til å tilsette filteret skjellsand, ca 10 liter pr 100 liter filtermasse. Vannet skal på best mulig måte passere igjennom filtermaterialet, f.eks ved […]

Koi historikk

Historien bak Koi (Magoi) som er stamfar for «Nishikigoi» sies generelt å ha sin oprinnelse i Persia i Sentral-Asia. Men Koi fosiller har vært gravd ut i Japan som knytter de tilbake til mellom 5 og 25 millioner år tilbake, så man kan si at de har eksistert i Japan også. En historie bok fra […]