Hva slags utstyr må jeg ha

Her er en veiledning på hvilke produkter man trenger for å lage en hagedam:

I korte trekk så er det tre ting man må ha for å få en dam man vil trives med og ved.

 1. Noe som holder vannet på plass (Damduk, ferdigstøpt dam, dam støpt i betong osv).

 2. Noe som tilfører sirkulasjon(Pumpe).

 3. Noe som sørger for at vannet holder seg reint.

Vi skal nå kort gå igjennom de tre viktige bestandelene og hva man må tenke igjennom.

Hva skal jeg benytte av løsning for at vannet skal forbli i dammen:

Vi vil egentlig bare anbefale deg å benytte EPDM gummiduk (vårt råd)
Hvis du lurer på hvorfor kan du lese mer.

PVC:

Det som er blitt mest brukt i Norge og ellers i verden er PVC damduk, i forskjellige tykkelser.PVC duk er den billigste løsningen, den fungerer men har noen egenskaper som du bør tenke på før du velger PVC. PVC er i utgangspunktet et hardt materiale, man har derfor tilsatt «mykningstoffer» for å gjøre den egnet. PVC er ikke like motstandsdyktig mot sollys, det betyr at egenskapene forringes over tid. Den blir etterhvert sprø. (Mange år frem i tid, men det skjer) den er ikke fleksibel, derfor føyer den seg ikke like godt til terrenget. Vanskelig å jobbe med hvid det er kaldt (ikke Sol) ANbefaler å legge damduken en dag det er sol.

Ferdigstøpt dam:

Disse er som regel lagd av plast i en eller annen form, evt finnes det kostbare varianter i glassfiber.
Årsaken til at vi fraråder å bruke disse er de har en ferdigstøpt form, og blir alltid sendes kunstige ut (Vår oppfatning) De er dyrere en andre alternativ (Sett i sammenheng med størrelse) årsaken er bl.a fraktkostnader da de ikke kan flatpakkes. Det er like mye jobb å lage dam med disse typene. Fordelen må være at de tåler en «trøkk». (Vår anbefaling styr unna)

Dam støpt i betong:

Historisk sett er det mange som har hatt en støpt dam, eller fuglebad. Og i Norge med frost og tele er dette en vanskelig oppgave. Det blir som regel tetting av sprekker på våren som blir et tilbakevendnede problem. I tilegg er bettong allkalisk så man må behandle betongen før evt fisk settes til. M.a.o hvis du ikke er en dyktig murermester styr unna.

Dam støpt i glassfiber:

Vi har selv ingen erfaring med dette, ute i den store værden er det endel som gjør dette.
Men dersom du skal vurdere dette bør dette dreie seg om en stor dam, og kjenne til hvordan man jobber med glassfiber. Glassfiberen må også behandles før vann fylles på.

Dam av «flytende damduk»

Det er kommet noen produsenter på markedet med slike løsninger,
Vi har ingen erfaring. Men oss bekjent så benytter man som regel en slags filtduk som man dertter ruller på den flytende massen på som om man maler en vegg med rulle. man må ha flere strøk.
Hvordan dette fungerer med norske forhold gjennstår å se. Men dersom du bygger en slik dam gi oss gjerne tilbakemedling på dine erfaringer.

Dam med EPDM gummiduk:

Som allerede nevnt er dette vårt absolutte førstevalg.
Hvorfor er den det? Dens egenskaper blir ikke påvirket av sollys, den er fleksibel (Kan strekkes/tøyes).
også i 30 minusgrader. (Ingen bygger dam i denne temperaturen) den føyer seg fint til terrenget.
Og ikke minst tilbakemeldingene fra alle kunder: Utsagn! Vi har hatt dam med PVC før og nå når vi bygde ny dam brukte vi EPDM, vi skal aldri bruke noe annet hvis vi skal utvide atter en gang.

Velger du å benytte en damduk så anbefler vi å benytte en underlagsduk.

Årsaken er at denne vil fungere som et sklisjikt. Forklaring. man har lagt sand i hullet for å sikre damduken mot skarpe steiner og røtter. Når man legger damduken på sanden så vil damduken bevege seg noen tiendels millimeter hver dag, grunnet temperatursvingninger, sanden vil derfor fungere som snadpapir mot duken, (selvølgelig er det snakk om veldig mange år før man ser resultatet av dette.

Sirkulasjon i dammen:

Man trenger en pumpe til dammen, man hva trenger man:

Som hovedregel i en normal hagedam, er regelen at dammens vannvolum må sirkulere annenhver time, altså er dammen på 6000Liter må pumpen greie å sirkulere 3000 liter i timen.

Ting som du må ta i betraktning:

 1. Pumpene taper effekt ved å pumpe vannet igejnnom en slange p.g.a motstand/friksjon i slangen, derfor må man ta hensyn til lengden på slangen og dimmensjonen. for å kjøpe stor nok pumpe.

 2. Pumpen taper effekt når dan skal løfte vannet over vannspeilet i dammen.

  Det er derfor viktig å vite hvor mye over vannspeilet man skal pumpe vannet (F.eks til en bekk eller et filter som står høyere en vannspeilet.

 3. Dersom man vil ha en bekk i tilknytning til dammen, så må man sikre et pumpen gir nok vann til at det ser ut som en bekk (Har du for lite vann kan man fort ende opp med å bare se våt stein, da vannet renner nedimellom steinene i bekken. SÅ ønsker du en bekk, så bør du bestemme deg for hvor bred bekken skal være.

  Følgende veiledning benyttes:

  Man må/bør minimum ha 1000liter vann pr 10cm bredde bekk. Så ønsker man en bekk som er 50cm bred, må pumpen kunne levere 5000liter i timen (når punkt 1 og 2 er tatt med i betrakningen) Så i dette tilfellet krever bekken mer en det som dammen i teorien trenger

Nå vet du hvor stor pumpen må være, men det er mange pumper som lever riktig mengde vann, hva annet må jeg vurdere før jeg velger pumpe.

Fontenepumpe, filterpumpe osv.
Pumper beskrives ofte som fontenepumpe, hva betyr det:
Som regel har disse et forrfilter som hindrer partikler i å tette dysene på fontenen, som igjen gjør at forfilteret må rengjøres (Pumpen tas opp av vannet). Man kan ofte fjerne forfilteret dersom man ikke skal bruke selve fontenedelen. Fontenepumper er som regel synkronpumper, dette betyr at de som regel bruker litt mere støm.

Filterpumper Disse er som regel beregnet for å transportere mye vann og tåle store partikler uten at de tetter seg. De er også som regel asynkrone pumper som gjør at man har muliget til å senke vannmengde og strømforbuk (Forutsetter at man benytter en strømdimmer) De bruker generelt mindre strøm iforhold til fontenepumper.

Hva er vårt råd: Har du en dam på under 5000liter kan du godt bruke en fontenepumpe, har du større dam bruk filterpumpe, har du en bekk som det er litt bredde på bruk filterpumpe selv om dammen er mindre en 5000liter.

 

Hvordan holder jeg vannet klart:

Man trenger et filter som hjelper til:
Filtere sørger for at vannet blir klart på 3 forskjellige måter:

 1. Mekanisk

  Den fanger opp, stopper partikler i vannet

 2. Bilogisk

  Det bryter ned avfalstoffer og partikler i vannet

 3. Steriliserer levende organismer bl.a. svevealger (Grønt vann)

   

Det finnes mange filtere på markedet.
Generelt vil vi si at jo mindre filteret er i volum jo dårligere er de.
De kan fungere, men det forutsetter da hyppig rengjøring. Som sammenligning kan man tenke på en vaskebøtte man bruker til å vaske gulvet med. dersom man har 2 liter vaskevann i bøtta så må man ofte bytte ut vannet. Men dersom man har 10lire vaskevann behøver man ikke bytte ut vaskevannet så ofte. Ved begge tilfeller blir gulvet reint men det forutsetter at du hele tiden bytter vaskevnnet med 2 liters bøtta. Slik er det også med filtere lite filter mye jobb.

Det er selvfølgelig også andre tinng en størrelsen som teller.
Hvilken belastninger vil du ta høyde for.

Skal du ha fisk krever det ekstra filterkapasitet, skal du ha mye fisk krever det ennå mer av filteret.
Planter i dammen bidrar til den bilogiske delen, men generelt er det få som ved anlegging av hagedam har mye planter de første årene, derfor kan man ikke ta så mye hensyn til den positive effekten planter har i dammen.

Det er også andre parametere som spiller inn, om det er mye sol i dammen om den er grunn, og om det f.eks er mye løv og pollen som havner i dammen.
Noe som mange har hørt og sett er hagedammer med grønt vann. dette er i hovedsak grønne sveveagler disse lever av sollys og næring i vannet. Sollys får man ikke fjernet, men heldigvis finnes det noe som  heter UV-C lys. Dette sørger for at svevealgene ikke får formert seg.
Så vil du sikre deg mot grønt vann så invester i et filter med integrert UV-C lys eller et eksternt UV-C lys som monteres på slangen.

Jeg har lest det som står over, men vet fortsatt ikke hvilket filter jeg burde velge:

Vårt generelle råd er, ett filter kan aldri bli for stort, det blir bare mindre arbeid.
Vi anbefaler å ta kontakt med noen som har erfaring. Ikke gå i en butkk og bare les på pakken, men få råd og veiledning.

 

Vi håper du med denne lesningen er blitt litt klokere, og hvis du fortsatt lurer så ta kontakt.

 

 

Legg igjen en kommentar