Beplantning

plantedamPlanter hjelper til i hagedammen, eller bekken.

Det finnes mange typer planter som trives i og rundt dammen.
De er dekorative og gir en ekstra dimmensjon til hagedammen,
eller for den saks skyld i bekken.

Vi kommer her med noen tips om beplantning i og rundt anlegget.

 

Generelt for alle planter som skal være i direkte kontakt med vannet til hagedammen så må man ikke bruke gjødslet jord.

Dette fordi den største fienden i en hagedam er mye næring. Jo mer planter man har i en hagedam jo bedre er det for den biologiske balansen. Dette fordi planter bruker overskuddsnæringen i dammen, og konkurerer med algene når det gjelder næring, med andre ord jo mer planter jo mindre problem med algevekst.

bekk_gress

Vi anbefaler selv å plante direkte i elvegrus.

Hvis man ønsker å benytte jord så benytt «skrinn» skogsjord med endel sand. benytter man jord er det lurt og sikre at jorden ikke siver ut i vannet, ved å f.eks dekke over jord med elvegrus.

Eventuelt benytte plantesekker som sikrer at ikke jorden vaskes bort.

Vi anbefaler at man lager grunne områder langs kanten av dammen ivertfall der man ønsker å beplante. årsaken til dette er at det er svært mange planter som trives på dybden 0-10cm men under denne vannstanden er det mer begrenset utvalg. Så ønsker man en frodig oase så lag brede grunne områder. Da får man god plass til beplantning med f.eks siv eller andre høye planter i bakgrunn og lave vekster i forgrunnen.

Hvis man leser i blader eller brosjyrer, eller for den saks skyld på nett, så beskrives det ofte at man må bygge dammen med forskjellige «terassehøyder» vi vil vel  si at dette er missvisende da det er svært få arter som liker å stå dypere en 10cm, så hvorfor skal man lage mange terrasser. Vårt råd er, konsentrer deg om å lage en grunnsone rundt hele eller deler av dammen, gjerne litt bred slik at plantene får god plass til å utvikle seg.

God plantevekst med Næringskuler

Vil vi anbefale dette til alle planter, da disse er spesialutviklet for å avgi riktig mengde næring til plantene, samtidig som at de ikke gir fra seg så mye næring at det medfører algeproblemer i vannet. Vannliljer liker spesielt mye næring, stikk derfor gjerne 2-3 næringskuler ned i jorden/leiren rundt roten til vannliljen.

Plantekurver

Man kan gjerne benytte plantekurver til plantene.
Dette gjør det enkelt med å hindre at eventuel jord/samd leire eller grus siver ut i vannet. Det vil også kunne hindre uønsket spredning av de forskjellige plantene.

Dersom man ønsker å benytte jord

Anbefales det å benytte skrinn/næringsfattig skogsjord med endel sand.
VIKTIG! Ikke bruk gjødslet hagejord.
Man kan også benytte torvblokker, men vil gjøre oppmerksom på at dette kan gi endel farge på vannet (Brunt)

Legg igjen en kommentar