Høst/vinter

Tilbehør til vår kalde årstid

Neste års sesong grunnlegges på høsten.

frosset_damVi har ofte svært kalde perioder med -20 -30C i luften.
Men i og under isen er temperaturen den samme i Norge som  i f.eks. Danmark – England, forskjellen er at vintersesongen er lengre i en Norsk dam. I dammer som ikke bunnfryser vil vannet være 1C oppunder isen og 3- 4C på Vanndybder over 1m. Mange vannplanter, også vannliljer har derfor store muligheter for overvintring.

Generelle høst/vinter råd.


Løv og annet bøss som faller ned, planter som visner, synker til bunnen av dammen og bygger opp ett næringsdepot av organisk materiale. Selv på vinteren forbruker nedbrytningsprosessen oksygen. Hvis det finnes mye løv og annet organisk avfall i dammen vil faren for oksygentomt vann og sumpgasser øke.

Når våren kommer med raskt stigende temperaturer og økt solstråling, vil det pga næringsrikt vann oppstå kraftig algevekst.
For å unngå næringssjokk på våren bør man derfor begrense det organiske materiale i dammen.
Dette kan f.eks. gjøres slik:
Du kan hindre at løv og annet rusk faller i dammen ved å spenne opp ett løvnett, våre «løvnett pakker» inneholder også jordspyd som gjør det enkelt å spenne opp nettet. Rens nettet jevnlig for løv.

Når de siste bladene har falt fra trærne, fjerner du løvnettet og klipper vekk visne planter.
OBS! Hvis du har siv/gresslignende vekster venter du med å klippe disse ned til våren, da disse faktisk hjelper til med oksygentilførsel også på vinteren.

Til slutt fjerner du så mye møkk og slam fra bunnen som mulig. Bruk f.eks en finmasket hov, eller det vi synes er best med en kraftig hevert (Stor dimensjon). Evt. en damstøvsuger. Da får man samtidig byttet ut litt vann, noe man uansett bør gjøre, ca 1/3 av vannet.

OBS! dammen må aldri være tom for vann over vinteren, da dette slår ut den biologiske balansen i dammen.

Planter i dammen:innf_ranuculus

Er dammen dypere en ca 50cm og Vannliljene har ett etablert rotsystem er det ikke nødvendig å ta vannliljene inn. Ønsker man alikevel å ta inn Vannliljene, skal de stå svalt, bare noen pluss grader. De kan oppbevares der enten i en bøtte med vann, eller tørt som poteter.

Andre planter bør stå igjen i dammen hvis de er herdige. Tar du de inn bør de stå i temperatur 0- 5grader og tørt.

Flyteplanter som ikke er vinterherdig f.eks. Vannhyasint (Eichornia crassipes) anses som ettårig, men vil du forsøke å overvintre de, må de stå lyst og varmt.. F.eks. i ett åpent akvarie (Uten toppglass).

Fiskedammer om vinteren:

Alle våre damfisker kan overvintres ute. Har du en dam som er min. 80cm. dyp, kan du overvintre fisk de fleste steder i landet vårt. Bor du et sted hvor vinteren er slik at du mistenker at islaget kan bli tykt bør du isolere litt.
Vi kan gi følgende råd:
Overvintring av Koi min. 1meter vann under isen.
Overvintring av andre prydfisk min 50cm vann under isen.    

Luftpumpe:

For å få tilført oksygen som er livsviktig for alle levende organsimer kan man benytte en liten pumpe som sørger for en åpen råk i isen. Eller mye bedre benytte en luftpumpe. Husk luftpumpen skal stå tørt men kalt, grunnen til at pumpen ikke må stå varmt er for å unngå at det blir kondens i luftslangen, som da fryser igjen. Warning! Med for mye sirkulasjon risikerer du at fisken dør fordi den bruker opp energien før vinteren er over, på å stå stille. Bruk også luftpumpe om sommeren dette er ideelt for fiskene.

Varmekolbe:

Varmekolbe av titanium er i praksis uknuselig. Varmekolbe  bør kombineres med en luftpumpe, slik at man får den nødvendige sirkulasjonen. Dette vil medføre at man alltid vil ha en åpen råk i isen.
Man kan også bruke akvarievarmekolbe, men husk denne er beregnet for innebruk og kan knuse.

Den proffe løsningen er Profi-Heater eller Heater Elecro. Disse monteres på siden av dammen. Man pumper vannet igjennom det kraftige, rustfrie varmeelementet og ut igjen i dammen gjerne med den eksisterende pumpen dere har. Varemeelementene leveres med en termostat som kan innstilles til ønsket temperatur. 1 – 40C.

De er også utmerket for bruk innendørs, for de som vil ha fiskene inne i en innedam (kjeller, garasje ell.). hvor man ønsker å mate fiskene om vinteren.

Uansett om du vil ha fiskene ute eller inne, så unngå at temperaturen er på 7- 11 grader. da dette er en vanskelig temperatur for fiskene, da de har vanskelig for å ta til seg næring samtidig som de forbruker energi.

Løsningsforslag:

Dam 1

7000 Liter Dybde 80cm med Gullfisk.
Her venter man til isen har lagt seg om høsten. ca 5cm tykk. Vi legger da 5cm Isopor (Vannfast) over store deler av dammen. Disse platene fryser fast i isen og danner et isolerende lag for å hindre ekstra tykk is. I nærheten av den dypeste kulpen har vi lagd en flytende kasse (F.eks. isoporkasse) hvor vi plasserer Luftpumpe med 2 uttak som sørger for åpen råk i isen, her har vi et «hull i isoporen ca 50x50xm. Som blir vinterens inspeksjonsluke. Her senker vi også ned luftesteinene. Bruk kokende vann for å åpne råken første gang. (Ikke hakk/slå hull i isen da dette sender ut sjokkbølger i vannet, som kan drepe fiskene. For å unngå at luftslangen fryser igjen av kondens er det viktig at kassen til luftpumpen ikke er helt tett. Viktig at det er samme temperatur i kassen som utenfor. (Luftpumpen produserer litt varme). Avstanden fra pumpen til vannet bør også være minst mulig.

Denne løsningen kan kombineres med Titan varmekolbe i svært kalde områder.

Dam 2

20000 liter Dybde 2m. med store Koi.
For å være sikker på å ikke miste disse, dekker vi til dammen med Bjelker, isopor og presenning. Dammen holdes isfri med Profi-Heater, som vi stiller termostaten til 5-6C. Profi-Heateren bruker vi også en periode på sommeren for å fremskynde leken hos Koien, da stiller vi den på 20 – 22C og fiskene leker en måned tidligere. Dette er en fordel, da Koiyngelen får en lengre sommer i dammen.

Legg igjen en kommentar