Bygging av bekk

Lyden av vannBekk_stein

Vi synes at bekken er et viktig element til hagedammen. Lyden av rennende vann,bekk_bred eller en klokkende bekk gjør hagen mer levende.

 

De fleste lukkede hagedammer trenger filtrering/gjennomstrømning, for å opprettholde god vannbiologi. Da er det en idé å plassere filteret et helt annet sted en ved dammen. «Kanskje helt i andre enden av tomten». Man pumper vannet opp til filteret, fra filteret selvrenner vannet ut i starten av bekken, som slynger seg tilbake til dammen. Bekken i seg selv fungerer også som godt biologisk filter, og dammen tilføres oksygenrikt vann.

Man kan evt. bygge bekken på nedsiden av dammen, dersom dette passer bedre i hagen. Lag en kontrollert overrenning av dammen, derfra bygges bekken som skal avsluttes i en pumpekum, eller liten dam, hvor pumpen plasseres. Derfra pumpes vannet via filteret og tilbake i dammen. NB! når dammen bygges på denne måten er det viktig at pumpekummen\nedre-dammen ikke er for liten. Da det er her man får tapet fra fordampning, og hvis strømmen går vil denne raskt bli fylt opp, som igjen medfører at når strømmen er tilbake vil pumpen pumpe opp alt vannet før det begynner og renne i bekken, Dersom den nederste dammen/pumpekummen inneholder lite vann, risikerer man at denne pumpes tom og pumpen kan gå tørr å bli ødelagt.

 

I denne bekken, har vi brukt tykk damduk 1,5meter bredde. Totalt er bekken 25 meter. Den lager en naturlig avslutning av plenen. 
Det renner ca 11.000liter pr.time.

 

 

 

Tips! Bruk bred damfolie når du bygger bekk, da kan du variere med sump og store steiner innenfor foliesonen. 
Bekken vil virke svært naturtro.

 

Tips! Bygg bekk uten alt for mye fall. Bruk tykk damduk da bekken må dekoreres med stein og grus for å være naturlig. Husk! Hull i bekken er vanskeligere å finne, en i dammen. Der vil vannstanden stoppe ved hullet.

Legg igjen en kommentar