Bygging av dam

Generelle tips og råd ved bygging av dam:

Oivind_dam

 • Grav dammen litt større en du har tenkt. Når store steiner og planter kommer på plass, vil dammen bli mindre.
 • Fjern alle røtter og stein, bruk gjerne sand som underlag.
 • Bruk syntetisk underlagsduk. Husk: Damduken vil bevege seg litt mot underlaget hver dag, pga. temperatursvingninger i vannet.
 • Kost på deg en solid damduk. Dammen skal vare i mange år uten at du må lete etter hull. Viktig! Garantitiden på damduker er ofte svært lang, men skarpe gjenstander som har laget hull i duken er det ingen garanti for (Bruk derfor solid damduk).

arne

 • By

  gg dammen i nærheten av terrasse eller sitteplass.

 • Bygger du dyp dam, sørg for at du kan skjerme/ sikre dammen. Bygg aldri dyp dam der det er godt innsyn for barn.

 • Legger du PVC damduk, gjør dette en solfylt dag, da blir den svært fleksibel, EPDM er alltid myk.

 • Fyll dammen med vann, mens du drar i duken langs kantene, da unngår du masse folder.

 • Klipp aldri damduken helt i vannkanten, grav den ned på yttersiden av dammen.

 • Tapp ut vann, og dekorer kantene, bruker man store steiner over 100kg, legg jordfuktig betong som bærelag mot damduken. NB! Vent da min. 3dager før dammen fylles igjen.

 • Som tildekning mot dammen kan man bruke runde steiner fra jorder eller sandtak. Elvegrus er også svært godt egnet. Mose, kantplanter og skifer pynter også godt. Vår kantmatte nylon eller kokos sørger for godt gro-feste for kantplanter.

 • Pass på at overvann fra gressplenen ikke renner ut i dammen ved regnvær, dette vil gjøre dammen uklar.

 • Ved bygging av «proff» Koi dam, benytt bunndren og overflateskimmer. Overdimensjoner filteret.

 

Dette er vår første dam, bygget på hjemstedet i 1989. Dammen har huset vannliljer, fisk og salamander. Dammen har prydet gården, men en feil gjorde vi nok. Overvann fra plenen renner rett i dammen, som tilfører vannet for mye næring, og algevekst kunne være ett problem. Filteret måtte overdimensjoneres!

 

kant

Kanten av dammen:

Kanten på dammen er den viktigste delen av dammen. Får du ikke kanten bra ødelegger den hele inntrykket. Ikke noe av damfolien bør synes, og overgangen fra land til vann bør gjøres så naturlig som mulig. Vi har derfor valgt å behandle kanten for seg selv, fordi den kan lages etter samme prinsipper på alle typer dam.

Her er en enkel skisse over hvordan man kan lage kanten. Den lilla streken indikerer folien. Grått felt over den er bunnlaget. Som man ser går mye av dybden med til bunnlaget. husk å beregn dette.

Som man ser på skissen har man lagd en liten forhøyning mellom dammen og bakkenivå. Dette er for å hindre vann, ved f.eks.. et regnskyll å renne ut i dammen. Bruk mye rullestein og natursingel både i og utenfor dammen. Dette gir et helhetsinntrykk, som gjør det hele mer troverdig og naturlig. Bruk gjerne også noen planter som liker seg både i og utenfor dammen. Ved å bruke disse i overgangen mellom vann og land utvisker dette også skillet.

 

Bygging av liten plantedam:

Når man bygger en dam må man huske på å lage terrasser. Dette for å hindre grusen i å skli nedover.

Dette er den enkleste og billigste dammen vi kan lage, vi trenger ikke noe stort og kostbart filtersystem. En damduk, en liten pumpe med et lite filter, er alt som trengs. Som du ser er dammen bygd opp med «terrasser» dette er for at du skal ha et sted å sette plantene. Hvis siden på dammen heller jevnt nedover vil verken grus eller plantekurver bli stående der. Så terrassefasongen er viktig. La hver terrasse være min 30cm bred, og hvert trappetrinn Max. 20cm høyt. Pumpen du velger bør sirkulere vannet en gang hver annen time. Dvs. hvis du lager en dam på ca 5000L må pumpen pumpe ca 2500L pr time. Pumpen kan plasseres på det dypeste punktet i dammen. Filtret kan settes sammen med pumpen under vannet, eller vannet fra pumpen kan føres opp gjennom en slange og inn i et filter på utsiden av dammen.

 

Bygging av liten fiskedam:

Dammen bygges etter de samme prinsipper som liten plantedam, men man må legge litt mer vekt på filtrering, og det må være et dypt punkt i dammen på min 40cm. Gullfisker er det beste valget i slike dammer. Skal fiskene være i dammen om vinteren må man ta spesielle forhåndsregler. Pumpen i en fiskedam bør dimensjoneres etter fiskebestand. Hvis man bare har et par små gullfisk trengs det ikke å fôres vesentlig, og heller ikke filtreres mer enn ved bare planter. Er det mye fisk i dammen bør man ha en pumpe som sirkulerer vannet opp mot en gang pr time. Og et filter som passer. Skal man ha Koi i en dam bør den være stor nok, filtreres godt. Og man må huske på at Koi gjerne forsyner seg av plantene. Så derfor skal du ha en liten dam med planter og fisk, så sats på gullfisk.

 

Bygging av stor fiskedam:

Å bygge en stor fiskedam behøver ikke bli så veldig kostbart, ved hjelp av en del egeninnsats kan kostnadene holdes lave. Noe bør man imidlertid ikke spare på, damduk og pumpe bør være av beste kvalitet. Filtret kan man bygge selv, men filtermaterialet bør være av topp kvalitet. I en stor fiskedam vil vel de fleste velge Koi (Cyprinus carpio) som hovedattraksjon. Man må da huske på at den spiser på de fleste planter. Den pleier å la vannliljer og de fleste siv-arter være i fred. Dammen kan imidlertid bygges slik at ikke fiskene kommer til overalt. Den kan f.eks. deles av ved hjelp av et nett.

 

 

Legg igjen en kommentar